תקנון האתר

ברוכים הבאים לבריאות מהטבע.

האתר מספק שירותי מסחר מקוונים כמו גם תוכן לגבי המוצרים, עם דגש על איכות בשירות, בתוכן ובמוצרים.

 

מידע כללי

השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח”) לתנאי תקנון זה (“התקנון”)

חנות בריאות מהטבע – עוסק מורשה…….בעלת זכות מלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא המזווה לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין “בריאות מהטבע” לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

 

תכני האתר

בריאות מהטבע לא תישא בכל אחריות לתכנים שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ובריאות מהטבע לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר.

קניין רוחני זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו שמורים לבריאות מהטבע. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבריאות מהטבע, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

 

סודיות ופרטיות

אנו בבריאות מהטבע מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של בריאות מהטבע אך ולא יועברו על ידי בריאות מהטבע לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

 

יש לציין, כי בריאות מהטבע כן תעביר את פרטייך האישיים במקרים הבאים:

  • במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במזווה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע”י בריאות מהטבע לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם בריאות מהטבע או מי מטעמה;
  • במקרה בו התקבל בידי בריאות מהטבע צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על בריאות מהטבע חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.
  • לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.
  • לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.
  • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין בריאות מהטבע

 

באישור תקנון זה הנך מסכים לכך בריאות מהטבע תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע”פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב.

הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לבריאות מהטבע כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר בריאות מהטבע, הנך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. פרטי הלקוח ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מסוג דומה לזה שנרכש, ותינתן ללקוח הזדמנות לסרב למשלוח לדברי פרסומת נוספים.

כדי להקל על לקוחותיה, בריאות מהטבע משתמשת בעוגיות (cookies) ) ובכך חוסכת מהלקוחות להזין את פרטיהם האישיים בכל ביקור. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies.

 

רכישות ותשלומים

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע”י בעל כרטיס האשראי, או במזומן באיסוף עצמי. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע”מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום. עלות המוצרים באתר מוצגת בתוספת מע״מ כחוק. בריאות מהטבע רשאית להגביל את כמות היחידות ו/או המוצרים שניתנים לרכישה באתר. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

 

סליקה בטוחה בתקן מחמיר

בריאות מהטבע שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר. עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) ) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי הסליקה (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level .

 

החזרות, זיכויים וביטולים

אנו בבריאות מהטבע עושים כל שביכולתנו כדי שתקבלו את הסחורה באופן מושלם. באם קיבלתם מוצר פגום, אנא כתבו מייל ל- [email protected] וצרפו תמונה של המוצר הפגום ואת מספר ההזמנה, ואנו נזכה אתכם במחירו. ביטול עסקה על ידי לקוח יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א – 1981 (״חוק הגנת הצרכן״). במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בכתובת ‫[email protected] . במקרה כזה יזוכה החבר במלוא התשלום שנגבה פחות עלות המשלוח.

בכל מקרה של ביטול עסקה יש לפנות למחלקת שרות הלקוחות של החברה בכתובת ‫[email protected]  או בטלפון 052-560-1660 בכל מקרה החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרות של מוצרים מעת לעת. מוסכם שבכל המקרים הללו החברה לא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצדדים שלישיים בגין הביטול העסקה.

 

משלוחים וזמני אספקה

בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לסך סל הקניות ובהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח.

הזמנות שנכנסות עד 12 בצהריים יגיעו לרוב אחרי יום עד שני ימי עסקים לערים הגדולות. למקומות קטנים ייתכן וייקח עוד כמה ימי עסקים. השליחים עושים כמיטב יכולתם לחלק כל חבילה הכי מהר שניתן, אך לפעמים ישנם עיכובים שתלויים בכביש. הזמנות שנכנסו אחרי 12 בצהריים יתעכבו בעוד יום עסקים.

אם ניתן להשאיר את המשלוח ליד דלת הבית שלכם, אני ממליצה על האופציה הזו. לחילופין, ניתן לתת את הכתובת בעבודה, או במקום בו אתם נמצאים בשעות היום. השליח יתקשר אליכם כשיתקרב לאזור של הכתובת שנתתם, אם לא תהיה תשובה הוא ימשיך הלאה והמשלוח עלול להתעכב בעוד יום או יותר, לכן אם אתם לא בטוחים שתהיו זמינים רצוי לתת מספר נוסף של מישהו שיכול לענות ולתאם את קבלת המשלוח עבורכם.

אם בחרתם באופציה של “איסוף עצמי”, התקשרו לטלפון 052-560-1660 לתיאום הגעתכם לאיסוף המשלוח.

בריאות מהטבע לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

 

דין ושיפוט

הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבית המשפט של כפר סבא הסמכות הבלעדית לדון בהם.

 

 התקנון נכתב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 בברכה, הנהלת בריאות מהטבע.